Ozone is currently the leading architectural office in the region. Team of 30 polish architects working for Ozone architectural firm and provides complex architectural and project management services on the real estate sector.
Studio Architektoniczne Ozone świadczy kompleksowe usługi architektoniczne na rynku nieruchomości w świeży i innowacyjny sposób. Ozone oferuje pełny zakres prac projektowych w fazie koncepcji, pozwolenia na budowę, dokumentacji budowlanej, projektu przetargowego oraz wykonawczego, pełnienia nadzoru i oferuje również dodatkowe usługi dla klientów, takie jak zakup gruntów, procedury formalno-prawne, tworzenie studiów wykonalności, prowadzenie procedur przetargowych itp. Ozone Architectural Studio provides complex architectural services on real estate market in fresh an innovative way. Ozone provides full scope of design works from conceptual stage through building permit, detailed design and construction site supervision and offers as well additional services to the clients such as land acquisition, formal and legal procedures, creating feasibility studies, leading tender action procedures etc Lista referencyjna Ozone obejmuje wiele projektów w zakresie handlu, logistyki i przemysłu, obiektów komercyjno-biurowych, mieszkaniowych, hoteli i obiektów wypoczynkowych projektowanych przez OZONE. Do najbardziej znanych należą the Granary la Suite Hotel, osiedle mieszkaniowe Verity Rosa, Auchan Bielany park, Helical Młyn i inne Ozone quickly has grown as one of the largest design offices in southern Poland having on its reference list many prestigious projects in the field of retail (Poland, Russia, Ukraine); logistics and industrial; office; residential; hotels and leisure; mixed use designed by Ozone.The most well known are: the Granary la Suite Hotel, apartment estate Verity Rosa, Auchan Bielany retail park, Helical Młyn retail park and others Ozone posiada obecnie biura we Wrocławiu, stolicy Dolnego Śląska oraz w Warszawie na Mazowszu. Projektujemy niemal w całej Polsce, jak i w Rosji oraz na Ukrainie. Ozone currently has offices in Wroclaw, capital of Lower Silesia and In Warsaw in Mazovia region. We design in all Poland, as well in Russia and Ukraine. Ozone Studio Architektoniczne zostało założone w 1997 roku we Wrocławiu przez Grzegorza Czausa oraz Gianmaria Bernardi. Dynamiczna ekspansja Ozone, międzynarodowe podejście i jego innowacyjne rozwiązania sprawdziły się, co skutkowało realizacją wielu prestiżowych projektów. Ozone Architectural Studio was founded in 1997 placing its headquarters in Wroclaw, together by Gianmaria Bernardi and Grzegorz Czaus. The dynamic expansion of Ozone, its international approach and innovative solutions have proven themselves by winning blue-chip clients and having numerous prestigious projects.