Wagonowa Office Building, Wrocław

Wagonowa Office Building, Wrocław

studium wykonalności, koncepcja, projekt budowlany, pozwolenie na budowę

6 200 m²

Wagonowa Office Building, Wrocław
Wagonowa Office Building, Wrocław
Wagonowa Office Building, Wrocław