Centrum Handlowe Kasztelania, Chrzanów

Centrum Handlowe Kasztelania, Chrzanów

projekt budowlany, pozwolenie na budowę, dokumentacja przetargowa

17 500 m²

Centrum Handlowe Kasztelania, Chrzanów
Centrum Handlowe Kasztelania, Chrzanów
Centrum Handlowe Kasztelania, Chrzanów
Centrum Handlowe Kasztelania, Chrzanów