Retail Park Family Point, Głogów

Retail Park Family Point, Głogów

studium wykonalności, koncepcja, projekt budowlany, pozwolenie na budowę, dokumentacja przetargowa, projekt wykonawczy, nadzory autorskie

4 700 m²

Retail Park Family Point, Głogów
Retail Park Family Point, Głogów
Retail Park Family Point, Głogów
Retail Park Family Point, Głogów