Helical Park

Park Handlowy Młyn, Wrocław

koncepcja, projekt budowlany, pozwolenie na budowę, dokumentacja przetargowa, projekt wykonawczy, nadzory autorskie

2008

10 045 m²

Helical Park
Helical Park
Helical Park
Helical Park