Centrum Biurowe i Dystrybucji Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

Centrum Biurowe i Dystrybucji Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

koncepcja, projekt budowlany, pozwolenie na budowę, dokumentacja przetargowa, projekt wykonawczy, nadzory autorskie

46 250 m²

Centrum Biurowe i Dystrybucji Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Centrum Biurowe i Dystrybucji Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Centrum Biurowe i Dystrybucji Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Centrum Biurowe i Dystrybucji Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Centrum Biurowe i Dystrybucji Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Centrum Biurowe i Dystrybucji Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Centrum Biurowe i Dystrybucji Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Centrum Biurowe i Dystrybucji Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Centrum Biurowe i Dystrybucji Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA