Rezydencja Główna, Wrocław

Park logistyczny Meatrim, Miękinia

koncepcja, projekt budowlany, pozwolenie na budowę, dokumentacja przetargowa, nadzory autorskie

1 000 m²