Szpital Powiatowy, Miedzychód

Szpital Powiatowy, Miedzychód

koncepcja, projekt budowlany, pozwolenie na budowę, dokumentacja przetargowa

5 200 m²

Szpital Powiatowy, Miedzychód
Szpital Powiatowy, Miedzychód
Szpital Powiatowy, Miedzychód
Szpital Powiatowy, Miedzychód