Wydział Budownictwa Politechniki w Opolu

Wydział Budownictwa Politechniki w Opolu

koncepcja, projekt budowlany, pozwolenie na budowę, projekt wykonawczy, nadzory autorskie, project management

4 300 m²

Wydział Budownictwa Politechniki w Opolu
Wydział Budownictwa Politechniki w Opolu
Wydział Budownictwa Politechniki w Opolu
Wydział Budownictwa Politechniki w Opolu
Wydział Budownictwa Politechniki w Opolu